Hakkımda

Elçin Yurddaş

Elçin, sadece kendine has yeteneklerini kullanarak yarattığı kendi alanında, metafizik alem ile fizik dünya arasında köprü olmayı başarmış, gerçeklerden kopmadan, gücünü gerçeklerden alan, ve aynı anda görünmeyen gerçekleri de denkleme sokmayı, yani kendi deyimiyle, her iki dünyayı entegre etmeyi başarmış, ve bununla ilgili çalışmalar yapan bir Spiritüel Mentor.

Kalp ile zihni, her ikisine de hak ettikleri önemi vererek, entegre etmeyi öğrettiği, metafizik gerçekleri insanın duygusal ve düşünsel yapısıyla entegre ederek yaptığı travma tabanlı çalışmalarında, kişinin “ben kimim?” sorusuna cevaplarını kendi içinde aramasına yardımcı olan bir ayna.

Aynı zamanda da, evrenin boyutları arasında, insanlığın toplumsal bilinç yükselişinin, yani 5. Boyut ile 3. Boyut arasındaki entegrasyonun bir katalizörü. Çalışmalarında, kişiye adım adım daha yüksek boyutlardan hayatı yorumlamayı enerji ve evrensel yasa prensipleriyle öğreten, çocukluk travmalarını silmeye, temizlemeye, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmak, hiç olmamış varsaymak veya negatif deneyimler olarak görmek yerine, onları kişinin hayatına nasıl entegre edebileceğini, maruz kaldığı gelişimsel travmanın içindeki cevherleri bulmayı öğreten bir öncü.

“Kimin hayatını yaşıyorum ben?” sorusuyla kendi ruhsal uyanışı başlamış biri olarak, amacım insanlara daha gerçek, daha anlamlı, daha güçlü, daha huzurlu, daha neşeli, kendi orjinal seslerini buldukları ve bu ses ile var olmaktan zevk aldıkları, tam ve entegre bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu hissettirmek, ve bunu nasıl inşaa edebileceklerini öğretmek.

Merak ve cesaretle,
Elçin Yurddaş

Takip etmek için;